Celectric servicepakketten

Voorkom onnodige slijtage

Elke tractiebatterij heeft te maken met slijtage door laden en ontladen. Dit proces kan echter versneld worden door onjuist gebruik of slecht onderhoud aan de batterijen. Stof, vochtige omgevingen, zelf sleutelen, (te) weinig water bijvullen, slecht functionerende laders en/of vroegtijdig onderbreken van laadproces dragen bij aan versnelling van het slijtageproces. Laat uw tractiebatterijen en laders daarom door ervaren servicemonteurs van Celectric onderhouden. Hiermee worden stilstand en hoge kosten teruggedrongen en zijn uw batterijen en laders altijd in goede conditie. U kunt kiezen uit:

Celectric BMWT-Veiligheidskeuring en inspectie
Celectric Water bijvullen en schoonmaken
Celectric Secure

Celectric BMWT-Veiligheidskeuring en inspectie

Het jaarlijks laten inspecteren en keuren van uw tractiebatterijen en laders geeft u inzicht in de technische conditie van uw hele vloot. U kunt een goede inschatting maken van te verwachten kosten. Op deze manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Wij adviseren u dan ook een serviceovereenkomst af te sluiten op uw tractiebatterijen en laders. Hiermee bent u verzekerd van periodieke controle op batterijen en laders. Heldere tarieven per object maken de jaarlijkse kosten tot een overzichtelijk geheel.Celectric keurt uw batterijen en laders volgens de strenge BMWT-Veiligheidseisen.Onze deskundige, VCA** en BMWT-gecertificeerde monteurs zorgen ervoor dat uw batterijen en laders volgens de geldende Arboregels (NEN-EN 50110 en NEN 3140) gekeurd zijn.

Water Bijvullen en schoonmaken

Met deze service voorkomt u dat uw tractiebatterijen uitvallen.Onze monteurs controleren het elektrolyt niveau van elke cel en vullen waar nodig bij met gedemineraliseerd water in de samen afgesproken bijvulfrequentie.Stoffige en vuile tractiebatterijen zorgen voor extra capaciteitsverlies door lekspanning. Daarnaast vergroot dit de kans op corrosie. Het schoonmaken van batterijen gebeurt door middel van een stoomcleaner in combinatie met speciale accureiniger.Uw tractiebatterijen zien er weer als nieuw uit! Ons advies is dit jaarlijks uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens de verplichte keuring. In geval van erg stoffige omgevingen is het beter de batterijen vaker schoon te maken.

service-cntc

Producten

ProductenService

ServiceContact

Contact

Zekerheid en kennis: extra voordeel door gecertificeerd personeel

bruik van batterijen kan leiden tot slijtage of (capaciteits-)problemen. In geval van stilstand, reparatie of vragen kunt u altijd contact opnemen met de serviceafdeling op  0341 – 467 704  of  online uw storing melden.  Wij zullen u zo snel mogelijk weer op weg helpen tegen de laagste kosten!Wij proberen u altijd dezelfde dag nog te helpen.