Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Aan het gebruik van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.Celectric BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van gegevens van deze webpagina’s en onjuiste gegevens.Alle rechten voorbehouden.Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Celectric BV.

 

Celectric semi-tractiebatterijen
Celectric monobloc-tractiebatterijen
Celectric VRLA Gel en AGM batterijen
Celectric Deep Cycle batterijen

Productspecificaties kunt u vinden op onze site bij Downloads

batterij

Producten

ProductenService

ServiceContact

Contact