ISO Kwaliteit en milieu

ISO Kwaliteit en Milieu

Kwaliteit ISO 9001

Kwaliteit is een veelomvattende term die op vele gebieden van toepassing is.
Wij hechten daarom grote waarde aan waarborging van kwaliteit in de breedste zin van het woord: kwaliteit van organisatie, producten, werknemers en partners. Dit vindt u terug in de uitstraling van onze organisatie. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen gesteld in de norm ISO 9001.

Alle onze technische medewerkers zijn zowel VCA** als BMWT gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen op gebied van veilig en gezond werken. Daarnaast heeft iedere medewerker technische scholing gehad. Er vinden geregeld bijscholingen plaats om het kennisniveau op peil te houden.

Milieu ISO 14001

Voorsprong door techniek met respect voor het milieu
Respect voor het milieu is onlosmakelijk verbonden met de producten die wij verkopen.
Elektrische energie is een alternatief voor diesel en gas. Stroom in plaats van natuurlijke hulpbronnen. Het kan dan ook niet anders dat onze organisatie voorop wil lopen op gebied van nieuwe, energiebesparende technologieën.

Recycling

Wij garanderen een zorgvuldige verwerking van oude batterijen, zodat het milieu zo min mogelijk belast wordt na gebruik van batterijen. Alle typen batterijen die wij innemen worden gerecycled door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

Partners

Celectric heeft sinds haar oprichting langdurige relaties met haar leveranciers opgebouwd. Dit resulteert in duidelijke (garantie)afspraken, levertijden en kwaliteit.