Algemene voorwaarden

Alle offertes en leveringen geschieden volgens de Algemene Voorwaarden van de BMWT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage d.d. 26-03-2014.

Algemene leveringsvoorwaarden